Firmele de posta si curierat, in vizorul ITM Prahova

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada 7- 9.10.2021, Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul poştă şi curier – cod CAEN 53, parte a Planului de măsuri în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi subdeclarate.

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Relaţii de muncă au verificat un număr de 20 de agenţi economici şi au dispus 5 măsuri în vederea remedierii următoarelor deficienţe constatate:

– neiniţierea negocierii contractului colectiv de muncă;

– neachitarea drepturilor salariale;

– erori în completarea Revisalului;

– lipsa adeverinţei medicale din dosarul salariatului.Obiectivele campaniei au fost:

– identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor ce se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi tinerilor;

– determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă; 

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile amintite, a prevederilor legale menţionate;

– eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sanţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova atrage atenţia asupra faptului că încălcarea de către angajator a obligaţiei de plată a salariului cu mai mult de o lună de la termenul stabilit în contractul individual de muncă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află sub incidenţa Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.